Nova Slovenija – Krščanski demokrati (2 svetnika)

Mojca Sojar
svetnica, vodja Svetniškega kluba

Mojca Sojar; Foto: Stanko Gruden

Jožef Horvat
svetnik

Jozef Horvat; Foto: Stanko Gruden