2. seja Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana

Klub 15 Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 16. 5. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika

  2. Pregled preteklih številk Glasila Ljubljana

  3. Predlogi in pobude za naslednje številke

  4. Razno.