1. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, Mestni trg 1, Ljubljana, 12. 1. 2011 / 13:00

Dnevni red

  1. Predstavitev Odseka za mednarodne odnose in protokol

  2. Poročilo Odseka za mednarodne odnose in protokol o tekoči mednarodni aktivnosti Mestne občine Ljubljana ter predvideni načrt za 2011

  3. Imenovanje podpredsednika Komisije za mednarodne odnose

  4. Razno

Zapisnik