3. seja Komisije za mednarodne odnose

Banketna dvorana, 27. 6. 2011 / 14:00

Dnevni red

 1. Obravnava Zapisnika 2. seje komisije

 2. Predstavitev aktivnosti Regionalne Razvojne Agencije Ljubljanske Urbane Regije pri izvajanju EU projektov in pridobivanju EU sredstev.

 3. Pregled tekoče mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana

 4. Poročilo o Slovenskem mestu v Londonu

 5. Sporazum z Dunajem (okvirno besedilo sporazuma)

 6. Chengdu - poročilo o obisku

 7. Predstavitev Ljubljane v Budimpešti

 8. Predlog pobratenja s Cape Townom

 9. Pobuda Pule, R Hrvaška – Pismo namere o sodelovanju med Pulo in Ljubljano

 10. Pobuda o sodelovanju ljubljanskih OŠ s slovenskimi šolarji na Tržaškem

 11. Mnenje o ponovnem sodelovanju Ljubljane v mednarodni organizaciji UCLG (Združena mesta in lokalne oblasti)

 12. Razno

Zapisnik