1. izredna seja Statutarno pravne komisije MS MOL

, 21. 10. 2019 / 14:15

Dnevni red

  1. Obravnava gradiva za 3. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Zapisnik