1. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 14. 2. 2019 / 14:00

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednika Statutarno pravne komisije

  2. Potrditev zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Obravnava gradiva za 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  4. Razno

Zapisnik