12. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 6. 2020 / 15:15

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Mnenje glede smiselne uporabe Poslovnika MS MOL na sejah sveta četrtne skupnosti

  4. Razno

Zapisnik