16. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 12. 11. 2020 / 14:45

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 15. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik