19. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 2. 2021 / 14:45

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 18. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik