2. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 4. 2019 / 15:00

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednika Statutarno pravne komisije

  2. Potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije

  3. Obravnava gradiva za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  4. Razno

Zapisnik