24. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 22. 6. 2017 / 15:15

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik