26. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestne hiše, Mestni trg 1, 19. 10. 2017 / 15:15

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik