26. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 11. 2021 / 14:45

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 25. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik