3. izredna seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 23. 3. 2017 / 15:32

Dnevni red

  1. Obravnava gradiva za 3. izredno sejo Mestnega sveta Mestne obLinev

Zapisnik