32. seja Statutarno pravne komisije

, 24. 5. 2018 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 4. korespondenčne in 30. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik