33. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Mestni trg 1, Ljubljana, 13. 6. 2018 / 14:30

Dnevni red

  1. Obravnava gradiva za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  2. Razno

Zapisnik