33. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 30. 6. 2022 / 14:45

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 32. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno