6. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 9. 2019 / 15:15

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Zapisnik