31. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 12. 4. 2018 / 00:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 29. in 30. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik