Prestavitev sklica 32. seje Statutarno pravne komisije

Klubu 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 28. 5. 2018 / 14:00