6. seja Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost MS MOL

Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 9. 2023 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost

  2. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

  3. Razno