14. sejo Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 4. 2013 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava dela gradiva iz pristojnosti delovnega telesa mestnega sveta za 25. sejo MS MOL sklicana za 15. april 2013:

  3. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta v okviru priprav na razpravo na 25. seji MS MOL:

  4. Pobude in vprašanja