18. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 12. 10. 2016 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 17. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 19. sejo MS MOL za dan 24. 10. 2016:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik