2. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 6. 1. 2015 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje

  2. Obravnava dela gradiva iz pristojnosti odbora kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 3. sejo MS MOL za dan 19. 1. 2015:

  3. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za 3. sejo MS MOL za dan 19. 1. 2015:

  4. Pobude in vprašanja

Zapisnik