3. seja Odbora za varstvo okolja

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 10. 3. 2015 / 16:00

Dnevni red

  1. Obravnava dela gradiva iz pristojnosti odbora kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 23. 3. 2015: a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 c) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

  2. Pobude in vprašanja

Zapisnik