Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu mestnega sveta MOL

" />

1. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 10. 11. 2014 / 15:30

<p><a href="/Static/upload/file/Ugotovitveni sklep.pdf">Ugotovitveni sklep</a> o potrditvi mandata članu mestnega sveta MOL</p>

Dnevni red

  1. Kadrovske zadeve

    Gradivo

    Glasovanje

    Sprejeti sklepi

  2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank

    Glasovanje

Zapisnik