2. izredna seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 12. 2006 / 15:30

Dnevni red

  1. Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123- 5268/2006) .

Sprejeti dnevni red

Zapisnik