2. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 23. 9. 2019 / 18:00

Dnevni red

  1. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

    Glasovanje

    Sprejeti sklepi

Zapisnik