23. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 19. 4. 2004 / 19:00

Dnevni red

 Dnevni red je naslednji :

  1. a) Predlog za ponovno odločanje o Sklepu o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
    b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev).

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik