25. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 28. 11. 2005 / 15:30

Dnevni red

1.    Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
3.    Kadrovske zadeve
4.    Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
5.    Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata
6.    Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera
7.    Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
8.    Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
9.    Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

Gradivo je priloženo, razen za 2. in 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik