3. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1 , 21. 10. 2019 / 17:40

Dnevni red

  1. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za pozidano stavbno zemljišče parc. št. 345/5, 345/11, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/26, k. o. 1730 Moste

Zapisnik