30. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 18. 10. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog Sklepa o izdaji poroštva javnemu zavodu Mestni muzej Ljubljana

Razlog za uvrstitev točke na dnevni red izredne seje:

Z uvrstitvijo tega sklepa na naslednjo redno sejo mestnega sveta bi lahko nastala nepopravljiva škoda, tako na muzejskih predmetih, kot na objektu Turjaške palače. Obravnava sklepa v oktobru je posledica relativno pozne pridobitve podatka o višini dodatnih del s strani javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana (v nadaljevanju: Mestni muzej) ter pridobivanja in analize ponudb bank za najugodnejše posojilo.

Zadolževanje Mestnega muzeja v višini 281.948.840 tolarjev je namenjeno plačilu aneksa k pogodbi o gradbeno-obrtniških delih na prenovi objekta Turjaške palače. Mestni muzej za plačilo dodatnih del nima sredstev in želi za ta namen najeti bančni kredit. Izvajalci do zagotovila plačila del po aneksu zavlačujejo z zaključnimi deli. Najbolj pereč problem pri nedokončanih delih je priklop ogrevanja - objekt je trenutno še brez ogrevanja, zaradi česar so v nevarnosti muzealije, ki se že nahajajo v zgradbi. Objekt brez ogrevanja bo potrebno zapreti za javnost, s tem pa bodo odpadli tudi vsi že dogovorjeni programi v Mestnem muzeju (pedagoški programi, vodstva, nadaljevanje dela na stalni postavitvi.).

Obravnava sklepa v oktobru je posledica relativno pozne pridobitve podatka o višini dodatnih del s strani Mestnega muzeja ter pridobivanja in analize ponudb bank za najugodnejše posojilo.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik