46. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 20. 3. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Predlog Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
2.    Predlog Sklepa o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik