9. Izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 22. 10. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. a) Izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
  b) Določitev kandidata za člana Državnega sveta
 3. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008
  b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009
 4. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v družbi Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
  c) Predlog Sklepa o pripojitvi družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. k družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik