Nadaljevanje 10. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 17. 5. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z 8. točke sprejetega dnevnega reda:
"Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 Zgornja Šiška - kare 25 A". 

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik