Nadaljevanje 13. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 6. 9. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z glasovanjem o 5. točki sprejetega dnevnega reda:

"Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik