Nadaljevanje 16. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 24. 1. 2005 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 5. točke dnevnega reda:
"Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 
 

Zapisnik