Nadaljevanje 17. in sklic 18. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 28. 2. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red:

17. sejo bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogih sklepov k 8. točki dnevnega reda z naslovom: "Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik