Nadaljevanje 18. in sklic 19. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 4. 4. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red: 

18. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogu sklepa k 3.točki dnevnega reda z naslovom: "Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana d. o. o."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik