Nadaljevanje 21. seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 30. 6. 2005 / 15:30

Dnevni red

Sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogu sklepa 9. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom: »Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del«. 

Zapisnik