Nadaljevanje 25. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 16. 1. 2006 / 15:30

Dnevni red

25. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogu sklepa k 4. točki dnevnega reda z naslovom: »Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)«. 

Zapisnik