Nadaljevanje 28. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 13. 7. 2004 / 15:30

Dnevni red

 

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 2. točke dnevnega reda: Predlog Sklepa o prenosu ustanoviteljskih pravic do Cankarjevega doma.

S pozdravi,

županja
Danica Simšič

 

Zapisnik