Nadaljevanje 28. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 8. 5. 2006 / 15:30

Dnevni red

28. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 7. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije«.

Zapisnik