Nadaljevanje 39. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 22. 12. 2005 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 2. točke dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča«.

Zapisnik