Nadaljevanje 43. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 13. 2. 2006 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 4. točke dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana«.

Zapisnik