1. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 17. 12. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov

 2. a) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 18. 11. 2018
  b) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 18. 11. 2018

 3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

Zapisnik