ponedeljek, 15. 4. 2019

Ali ste vedeli: Netopirji v Ljubljani naredijo veliko dobrega

V soboto, 13. aprila 2019, so sodelavci Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib sodelovali pri pregledu netopirnic, nameščenih v Krajinskem parku.

Pregled netopirnic v Krajinskem parku

Pregled so izvedli člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev v sklopu projekta Netopirji - skrivnostni Ljubljančani, ki smo ga omogočili v Mestni občini Ljubljana.
Našli so dve vrsti netopirjev - gozdnega mračnika (Nyctalus leisleri) in drobnega netopirja (Pipistrellus pygmaeus).

Kot zanimivost: v netopirnicah soo opazili tudi številne pršice, bolhe, klope idr. pajkovce, ki so zajedavci na netopirjih. Več informacij o netopirjih najdete na spletni strani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev.

Pregled netopirnic2 LukaSparl

Prve netopirnice že leta 2015

Prve netopirnice so bile v krajinski park nameščene v letu 2015 (šest netopirnic – ob Koseškem bajerju), v letu 2016 je bilo nameščenih še šest netopirnic v mestnem parku Tivoli. Skupaj imamo nameščenih 12 netopirnic. Društvo za proučevanje in varstvo netopirjev že več let zapored izvaja projekt »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani« s finančno pomočjo Mestne občine Ljubljana.

Zakaj so v Krajinskem parku netopirnice?

Netopirji sodijo med ogrožene živalske vrste, na katere vplivajo številni ogrožajoči dejavniki kot je uničevanje netopirskih zatočišč (npr. pri obnovi stavb, preprečevanje dostopa v stavbe z zamreženjem odprtin), osvetljevanje preletnih odprtin na zatočiščih in splošno svetlobno onesnaževanje, uničevanje gozdov ali sprememba v gospodarjenju z gozdovi (odstranjevanje starih dreves z dupli, uničevanje prehranjevalnega prostora), uničevanje elementov krajine, ki so pomembni za življenje netopirjev (npr. mejice, žive meje, osamljena drevesa…), pretirana uporaba pesticidov na kmetijskih površinah, in podobno.

Da bi omilili nekatere od vzrokov za ogroženost netopirjev – npr. pomanjkanje kotišč nameščamo netopirnice, kjer netopirji lažje najdejo možnost za kotenje mladičev. Podobno, kot velja za ptičje gnezdilnice, so tudi netopirnice namenjene v izobraževalne namene – potekajo akcije pregledovanja, ki se jih lahko udeležijo občani in spoznajo te zanimive živali v naši okolici.

Pregled netopirnic3 LukaSparl

Ali so netopirji nevarni?

Niso. Med ljudmi se sicer pogosto pojavljajo številni predsodki in strahovi vezani na netopirje. Netopirji se ne zapletajo v lase. Netopirji imajo namreč zelo dober način zaznavanja okolice – eholokacija. Z oddajanjem visokofrekvenčnih tonov in s poslušanjem njihovega odboja od ovir zaznajo niti, ki so tanjše od našega lasu!

Netopirji tudi ne pijejo krvi.

Prav nasprotno, netopirji naredijo zelo veliko dobrega – njihova glavna hrana je mrčes, zato npr. zmanjšujejo število komarjev v naši okolici. Netopirsko gvano pa je tudi odlično gnojilo za rastline.

Bolj obširen opis netopirjev najdete na: 

Preberite več: