nedelja, 7. 1. 2018

Ponovna uporaba asfalta

Asfaltni rezanec in drobljenec ponovno uporabimo pri gradnji/obnovi cest in pločnikov (pri zasipih kot dodano količino, za zgornji ustroj (nevezane nosilne plasti, bankine) in/ali za spodnji nosilni ustroj kot dodana količina).

Pri obnovi asfaltnih javnih prometnih površin v Ljubljani se poslužujemo različnih postopkov odstranitve poškodovanih površin, najpogosteje je to strojno rezkanje s strojnimi rezkalci ali strojno rušenje z gradbenimi delovnimi stroji.

Produkta, asfaltni rezanec in drobljenec, nato ponovno uporabimo pri gradnji/obnovi cest in pločnikov (pri zasipih kot dodano količino, za zgornji ustroj (nevezane nosilne plasti, bankine) in/ali za spodnji nosilni ustroj kot dodana količina).

Aktivnost je primer krožnega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana.