Barvila in hibridni premazi

Raziskali bomo, katere invazivne tujerodne rastlinske vrste in njihovi deli so dober vir barvil ali pigmentov, ki so primerni za barvanje tekstila in za tiskanje papirja. Razvili bomo postopke pridobivanja barvil in recepture za barvanje tekstila in tiskanje papirja. Organizirali bomo delavnice za različne ciljne skupine, kjer se bodo udeleženci naučili izdelati vodne ekstrakte barvil iz listov, cvetov, korenin ali lubja različnih invazivnih tujerodnih rastlin ter pobarvati izbrano tekstilijo.

Ekstrahirana barvila bomo vključili v premaze in prevleke. V te prevleke bomo vključili tudi spojine, ki jih bomo dobili iz ostankov pri predelavi papirja (lignin, ferulična kislina, PHA-ji) in s tem prevlekam dodali še nove funkcije. Barvila prevlečena na steklu bomo uporabili v sončnih celicah in z njihovo pomočjo povečali absorpcijo svetlobe.