torek, 21. 5. 2019

Najmlajši odgovarjajo: Kaj so invazivne tujerodne rastline?

V Ljubljani se zavedamo, da je z izobraževanjem in ozaveščanjem potrebno pričeti zgodaj. Ljubljanski vrtci in šole zato velik poudarek namenjajo področju ekologije in s tem dvigujejo raven okoljske zavesti tako otrok kot tudi staršev.

V vrtcih in šolah ozaveščamo o projektu APPLAUSE

V sklopu evropskega projekta APPLAUSE otroke in njihove starše kot tudi vzgojitelje in učitelje ozaveščamo o okoljsko pomembnih temah.

Tako ves čas projekta izvajamo delavnice in informiramo o vsebinah s poudarkom na tujerodnih invazivnih vrstah.

Zelo smo veseli dobrih rezultatov in dojemljivosti otrok, ki so najmlajši zeleni ambasadorji in pravi ponos našega mesta. 

Otroci lahko z novim pogledom veliko prispevajo k trajnostnemu razvoju Ljubljane

V vrtcih in šolah otroci sodelujejo v številnih mednarodnih ekoloških projektih in za svoj trajnostni prispevek prejemajo nagrade. Ločevanje odpadkov je za njih nekaj vsakdanjega, v tem celo tekmujejo.

Iz rabljenih predmetov ustvarjajo nove izdelke, v okviru projekta Eko-bralna značka berejo in pripovedujejo pravljice z ekološko vsebino, sadijo drevesa, se učijo o pomenu samooskrbe, urejajo zelene površine v okolici vrtcev in šol, sodelujejo pri nastajanju zeliščnih, cvetličnih in zelenjavnih vrtičkov, varčujejo z elektriko in vodo ter organizirajo zbiralne akcije papirja, rabljenih kartuš in baterij. Šole se skupaj z učenci udeležujejo tudi čistilnih akcij.

Leta 2016, ko je bila Ljubljana ponosna zelena prestolnica Evrope 2016, je proslavljalo celo mesto. Zato so, tako kot številni deležniki, tudi vrtci in šole aktivno sodelovali pri pripravah celoletnega programa.  Vsakoletna akcija »Za lepšo Ljubljano«, ki poteka med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, je le ena od priložnosti, ko tudi šole prispevajo k lepši, čisti in bolj zeleni Ljubljani. 

"Otroke je treba znati slišati"

Podžupan Aleš Čerin, ki je poleg nekaterih drugih področij, odgovoren tudi za področje vzgoje in izobraževanja, ocenjuje okoljsko ozaveščanje otrok v naših vrtcih in šolah za visoko kakovostno in tudi uspešno. Pravi, da je bilo tudi iz promocije projekta zelena prestolnica Evrope očitno, da ta ni bil sam sebi namen, ampak se je dotaknil praktično vsake meščanke in meščana od najmlajših naprej. 

Preberite tudi: